Back 22 June 2022

AID FOR VICTIMS OF THE BON KAI COMMUNITY FIRE

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่

จากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ส่งผลให้ที่พักอาศัยกว่า 30 หลังคาเรือน และประชาชนหลายร้อยคนได้รับผลกระทบ สมาคมราชกรีฑาสโมสร และโปโลคลับ ได้มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยบริจาคสิ่งของที่จำเป็นและอาหารกล่องสำหรับผู้ประสบภัยซึ่งมีพนักงานของสมาคมฯ รวมอยู่ด้วย

สมาคมฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชน โดยขอรับบริจาคเป็นเงินให้แก่ผู้ประสบภัยโดยตรง ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ หรือติดต่อสมาคมราชกรีฑาสโมสร หมายเลข 02-028-7272 ต่อ 1150-1154 หรือ LINE @RBSC เพื่อประสานกับเขตปทุมวันในการเข้าบริจาค

เนื่องจากผู้ประสบภัยเข้าพักอาศัย ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่เป็นการชั่วคราว จึงขอรับความประสงค์ร่วมบริจาคภายในวันที่ 23 มิถุนายน เวลา 18:00 น.

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณน้ำใจจากสมาชิกในการร่วมช่วยเหลือในครั้งนี้