Daily Special Menu

Friday, 20th November – Saturday, 28th November 2020

Daily Luncheon Menu: Available at 11am – 2pm

Special Dinner Menu: Available at 4pm – 8.30pm

Club Night Menu: Available at 4pm – 8.30pm